Εξοπλισμός-Υπηρεσίες

Τα σύγχρονα οχήματα απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας για τη συντήρηση και την επισκευή τους.
Για το λόγο αυτό, η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, εξοπλισμού συνεργείου, εκπαίδευσης και διαγνωστικών μηχανημάτων είναι απαραίτητη στο σύγχρονο συνεργείο.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις απαιτήσεις από τον σύγχρονο επαγγελματία και με γνώμονα την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας, το 2002 ιδρύθηκε Τεχνικό Τμήμα στην εταιρεία μας.
Το τμήμα αυτό, πέρα από τα προϊόντα που διαθέτει, εξασφαλίζει και την εξυπηρέτηση πριν και κυρίως μετά την πώληση.
Διαθέτοντας μεγάλη γκάμα προϊόντων, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, είμαστε σε θέση να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες που θα έχει ο σύγχρονος επισκευαστής.