Δίκτυα Συνεργείων

Στην ΙΑΠΩΝΙΚΗ, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να αντιμετωπιστεί, όταν όλοι λειτουργούν ενωμένοι για έναν κοινό σκοπό.
Σήμερα, ο ανταγωνισμός και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για τεχνογνωσία στην επισκευή του αυτοκινήτου, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για δημιουργία δικτύων συνεργείων.
Έτσι, το μελλοντικό συνεργείο που θα υπάγεται σε δίκτυο, θα έχει τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία, αναγνωρισμένη επωνυμία , που θα συνεπάγεται την ποιότητα εργασιών.
Γνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, εμείς στην ΙΑΠΩΝΙΚΗ, αναπτύσσουμε δύο διαφορετικά δίκτυα συνεργείων.

              Παρακαλώ κάντε κλικ, πάνω στο κάθε δίκτυο για να δείτε λεπτομέρειες.


             AUTOFIT                                                                                              Bosch Car Service