ΌΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που το συνοδεύουν (απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, οδηγίες χρήσης, εγγυήσεις) και κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας. Για τις περιπτώσεις αγορών εκτός Αττικής, εάν τα εμπορεύματα πρόκειται να επιστραφούν σε κατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας ή της κατοικίας του πελάτη, η παραπάνω προθεσμία αυξάνεται στις τριάντα (30) ημέρες, αφού προηγηθεί όμως η σχετική ειδοποίηση περί της επιστροφής εντός των 15 ημερών.
 
 • Το προϊόν αποστέλλεται με δικά σας έξοδα, εκτός εάν η επιστροφή αφορά σε λάθος ή παράλειψή μας, οπότε σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως στον πελάτη τα έξοδα επιστροφής.
 
 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αντικατάσταση του επιστραφέντος προϊόντος με κάποιο άλλο, το ποσό της αγοράς θα σας επιστραφεί είτε στην κάρτα σας, εφόσον η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε τοις μετρητοίς ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, εφόσον η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή ή μέσω Paypal.

 • Τα προς επιστροφή εμπορεύματα δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία σε άριστη κατάσταση, χωρίς αλλοιώσεις – φθορές ή προσθήκες, άλλως η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής προϊόντος.
 
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρεία μας, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.
 
 • Δε γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων τα οποία έχουν παραγγελθεί ειδικά για εσάς, κατόπιν αιτήματός σας.

 

ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Στα εμπορεύματά μας προσφέρεται η εγγύηση του κατασκευαστή. 

 • Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ζημίες που οφείλονται στο ίδιο το προϊόν και τυχόν δυσλειτουργίες του και όχι ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγοντα ή λόγω κακής τοποθέτησης / συναρμολόγησης / χρήσης του, ή λόγω χρήσης διαφορετικής από αυτή για την οποία έχει κατασκευαστεί, εκτός των προδιαγραφών του.

 • Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων, στις περιπτώσεις που ο σχετικός κίνδυνος βαραίνει τον πελάτη – αγοραστή. 

 • Σε περίπτωση αξιώσεων επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, η καταρχήν αποδοχή επιστροφής τους θεωρείται προσωρινή έως ότου επιβεβαιωθεί η ύπαρξη προβλήματος από τεχνικούς της εταιρείας μας, ή εφόσον ζητηθεί από τους κατασκευαστές με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται, ώστε να καθίσταται οριστική μόνο κατόπιν διαπίστωσης, κατά τον έλεγχο, η ελαττωματικότητα.
 
 • Ειδικότερα, σε περιπτώσεις εμφανούς ελαττωματικότητας του προϊόντος, γίνεται άμεση αντικατάσταση αυτού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα γίνει εξέταση από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, προκειμένου να εξακριβωθεί η σωστή ή μη λειτουργία του προϊόντος. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογηθεί το ανταλλακτικό για να βγει πόρισμα. Σε περίπτωση όμως που το ανταλλακτικό αποσυναρμολογηθεί, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Εάν δε διαπιστωθεί ελαττωματικότητα, η εταιρεία μας, κατόπιν αιτήματός σας και με δική σας χρέωση, δύναται να αποστείλει το προϊόν για περαιτέρω έλεγχο στο εργοστάσιο κατασκευής του. Εάν δε διαπιστωθεί καμία δυσλειτουργία, δε θα γίνει δεκτή η επιστροφή του λόγω μη συνδρομής των όρων της εγγύησης.