Η αγορά ανταλλακτικών - Aftermarket

Η Ιαπωνική δραστηριοποιείται στο χώρο του ανεξάρτητου Aftermarket, συνεργαζόμενη με προμηθευτές ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας. Τι σημαίνουν όμως οι έννοιες αυτές για τους επισκευαστές οχημάτων, τους πωλητές ανταλλακτικών και τους οδηγούς αυτοκινήτων;

Λίγα λόγια για την αγορά ανταλλακτικών

-ΟΕ (Original Equipment – Πρώτης τοποθέτησης) .
Είναι τα ανταλλακτικά που παράγονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή κάποιον κατασκευαστή ανταλλακτικών και χρησιμοποιούνται κατά την αρχική συναρμολόγηση του οχήματος. Τα ανταλλακτικά ΟΕ πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας του κατασκευαστή.

-OES (Original Equipment Service).
Είναι ανταλλακτικά, ίδια ή παρόμοιων προδιαγραφών με τα ΟΕ (πρώτης τοποθέτησης). Διατίθενται στη συσκευασία του κατασκευαστή του αυτοκινήτου, και συνήθως είναι διαθέσιμα από το επίσημο δίκτυο διανομέων και επισκευαστών των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

-ΙΑΜ (Independent After Market ή σκέτο Aftermarket – ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά) Στο aftermarket διατίθενται τα ανταλλακτικά απευθείας από τους κατασκευαστές εξαρτημάτων.

 

Κατηγοριοποίηση Ανταλλακτικών Aftermarket

-Πρώτης τοποθέτησης.
Τα ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του αυτοκινήτου (OE & OES) . Η μόνη διαφορά τους είναι η συσκευασία , η οποία φέρει τα διακριτικά και το λογότυπο του αρχικού κατασκευαστή εξαρτημάτων (π.χ. BOSCH, NGK, PHILIPS, SKF, MONROE, LUK κτλ.)

-Εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality).
Είναι τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται με ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές με τα ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης. Διατίθενται από προμηθευτές πρώτου εξοπλισμού ή από άλλους προμηθευτές Aftermarket.

aftermarket_double_2
aftermarket_double_1

- Άλλα ανταλλακτικά Aftermarket.
Τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά αποτελούν τις οικονομικότερες εναλλακτικές λύσεις. Απαιτείται προσοχή κατά την αγορά τους καθώς σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για ανταλλακτικά αμφιβόλου ποιότητας.

Στην Ιαπωνική η ποιότητα των ανταλλακτικών είναι αδιαμφισβήτητη. Οι εμπορικές συνεργασίες με τους κορυφαίους οίκους κατασκευαστών ανταλλακτικών και η στρατηγική συμμετοχή της εταιρείας στον διεθνή οργανισμό TEMOT International, εγγυώνται στους πελάτες της εταιρείας και στον τελικό καταναλωτή την άριστη ποιότητα και την τεχνογνωσία των γνωστότερων brands του aftermarket.