Το νέο μας κατάστημα στην περιοχή του Ρεθύμνου

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος του Ρεθύμνου.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους των τμημάτων και υποκαταστημάτων της εταιρείας,
για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν!