Περιβαλλοντική δράση GREEN MISSION

«Έχεις τη δύναμη να προστατεύσεις το περιβάλλον»

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εταιρεία μας σε συνεργασία και με άλλες εταιρείες, συμμετέχουν στην περιβαλλοντική δράση GREEN MISSION, μέσω της ενημερωτικής καμπάνιας  " Έχεις τη δύναμη να προστατεύσεις το περιβάλλον " με την οποία δημιουργούνται πράσινα σημεία συλλογής συσσωρευτών οχημάτων και για τους ιδιώτες για την ανακύκλωση των μπαταριών τους.