Διάγνωση με BOSCH ESI[tronic]

  • Περιγραφή λειτουργίας BOSCH

  • Σωστός χαρακτηρισμός για αποτελεσματική διάγνωση

  • Προγράμματα εύρεσης πληροφοριών επισκευής

  • Καθοδηγούμενη διάγνωση