Συστήματα κλιματισμού - Διάγνωση & Επισκευή

  • Περιγραφή τρόπου λειτουργίας κλιματισμού οχημάτων

  • Βλάβες και συνήθη προβλήματα

  • Καθαρισμός κυκλώματος με κατάλληλα εργαλεία