Μετρήσεις βασικών αισθητήρων

  • Περιγραφή τρόπου λειτουργίας αισθητήρων
  • Χρήση σχεδίων και πληροφοριών για έλεγχο αισθητήρων
  • Μέτρηση αισθητήρων με παλμογράφο και πολύμετρο