Επεξεργασία καυσαερίων Diesel Euro 6

  • Κανονισμοί καυσαερίων EURO 6 για πετρελαιοκινητήρες

  • Μετεπεξεργασία καυσαερίων

  • Πρόσθετα επεξεργασίας καυσαερίων EOLYS & Ad-Blue

  • Διάγνωση συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων

Ημερομηνία: 16-17 Ιουνίου 2021