Συστήματα μετάδοσης διπλού συμπλέκτη - Πάτρα

  • Βασική θεωρία (κιβώτια διπλού συμπλέκτη VW, Renault, Fiat, Ford)
  • Λειτουργία
  • Συμβουλές Τοποθέτησης
  • Ειδικά εργαλεία
  • Διάγνωση βλαβών
  • Πρακτική εφαρμογή
  • Διάγνωση και αρχικοποίηση στο αυτοκίνητο
  • Λύσεις επισκευής κιβωτίου σε VW DSG


Ημερομηνία: 
16-17/11/2022

Εισηγητής:  Κος Άγγελος Λασκαρίδης

'Ωρα έναρξης: 15:00 
'Ωρα λήξης: 21:00

Χώρος διεξαγωγής: ΙΑΠΩΝΙΚΗ -ΠΑΤΡΑ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης