Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού - ADAS - 5° group

Τα συστήματα αυτά έχουν αρχίσει όλο και περισσότερο να εγκαθίστανται σε νέα αυτοκίνητα και πολλά από αυτά είναι υποχρεωτικά από Ευρωπαϊκό νόμο σε καινούρια αυτοκίνητα από το 2019.
Στην εκπαίδευση θα γίνει ανάλυση των συστημάτων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ο επισκευαστής, εξήγηση του τρόπου λειτουργίας τους αλλά κυρίως ο τρόπος ρύθμισής τους σε περίπτωση απορρύθμισης, αντικατάστασης εξαρτημάτων κλπ.

 Πιο συγκεκριμένα :

 Θεωρία 40%
Επισκόπηση της δομής και της λειτουργίας των συστημάτων ADAS
Επίπεδα αυτοματοποιημένης οδήγησης
Λειτουργία αισθητήρων
Περιγραφή στατικών και δυναμικών ρυθμίσεων αισθητήρων και κάμερας

 Πρακτική 60%
Περιγραφή εργαλείων
Ρυθμίσεις κάμερας και ραντάρ σε VW ID4