Συστήματα μετάδοσης διπλού συμπλέκτη  • Βασική θεωρία (κιβώτια διπλού συμπλέκτη VW, Renault, Fiat, Ford)
  • Λειτουργία
  • Συμβουλές Τοποθέτησης
  • Ειδικά εργαλεία
  • Διάγνωση βλαβών
  • Πρακτική εφαρμογή
  • Διάγνωση και αρχικοποίηση στο αυτοκίνητο


Ημερομηνία
: 12 -14/02/2019

Εισηγητής:  Κος Άγγελος Λασκαρίδης

'Ωρα έναρξης: 14:00

Ώρα λήξης: 20:00

Χώρος διεξαγωγής: ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ, ΤΕΚ


Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης