ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ 6ΗΡ

-Εισαγωγή

-Βασικές αρχές αυτομάτων σασμάν

-Αυτόματο σασμάν 6ΗΡ

-Διάγνωση βλαβών

-Αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου

-Σύγκριση διάφορων συστημάτων


Ημερομηνία
: 19 -21/02/2019

Εισηγητής:  Philipp Huelsemann

Χώρος διεξαγωγής: ΤΕΚ, 17° χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης