Προτεραιότητα μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, εσύ.

Στην Ιαπωνική προτεραιότητά μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας.
Για το λόγο αυτό, αναπτυσσόμαστε επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υποδομές και σε προϊόντα.

Αττική
Υπόλοιπη Ελλάδα