Μετρήσεις με παλμογράφο σε κινητήρες Multijet - Σέρρες

Θεωρητικό μέρος

  • Αρχές ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρικά μεγέθη
  • Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών με πολύμετρο
  • Αισθητήρες & ενεργοποιητές. Τύποι και αρχές λειτουργίας
  • Τύποι σημάτων
  • Παλμογράφος


Πρακτική άσκηση

  • Μετρήσεις με πολύμετρο σε κινητήρα Multijet
  • Μετρήσεις με παλμογράφο σε κινητήρα Multijet
  • Διάγνωση με διαγνωστική συσκευή και μετρήσεις πολύμετρο/παλμογράφος για εύρεση βλαβών